AKCE!! Při objednávce nad 3.000,- Kč vč. DPH doprava ZDARMA!! NEPLATÍ PRO NADROZMĚRNÉ ZÁSILKY!!

Obchodní podmínky

Objednávky:

 • Položky z e-shopu můžete objednávat pomocí objednávkového formuláře e-shopu, v případě potřeby také jiným způsobem:Zboží expedujeme nejčastěji do 1-3 dní, v případě problémů bude zákazník kontaktován
  • e-mail: info(@)dimapa.cz
  • Mobil: +420 777 121 500
  • Mobil: +420 605 595 960
  • DIMAPA s.r.o., Tečovská 1115, Zlín - Malenovice 76302, IČO: 08419817, DIČ: CZ08419817

    

Způsob platby:

 • Platba se provádí na dobírku při převzetí zboží, převodem na účet nebo při osobním odběru hotově
 • Pokud zákazník v objednávce zvolí způsob platby převodem, naši pracovníci mu zašlou e-mailem údaje k platbě.
 • Platba "na fakturu" je možná POUZE po dohodě a POUZE pro stávající ověřené zákazníky !!!
 • Doba splatnosti při platbě "na fakturu" je VŽDY MAXIMÁLNĚ 14 dní !!

 

Ochrana osobních údajů:

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je DIMAPA s.r.o., Zlín - Tečovská 76302, Ič.: 08419817, Dič.: CZ08419817  (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou DIMAPA s.r.o., Tečovská 1115, Zlín-Malenovice 76302. Tel. 777 121 500, Jakub Beránek
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce  jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Jakub Beránek 777 121 500

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu ( Golemos s.r.o.) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Záruka na zboží:

 • Délka záruční doby je stanovena zákonem.
 • Při nákupu zboží právnickou, nebo fyzickou osobou podnikající (IČO) je poskytována pouze jednoletá záruka. Tato jednoletá záruka tedy platí v případě vystavení daňového dokladu obsahujícím IČO. Zákonná záruka tímto není dotčena. Pro fyzické osoby s prodejním dokladem bez IČO platí standardní dvouletá záruka.
 • Záruční doba na zboží počíná běžet dnem, kdy kupující zboží převzal
 • Kupující má zákonné právo vrátit zboží objednané prostřednictví prostředků komunikace na dálku prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být v originálním obalu a nesmí jevit známky opotřebení používáním. Dopravní náklady při vrácení zboží hradí kupující.
 • Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle §53, odst.7 obchodního zákoníku, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.
 • Reklamace vyřizujeme firmám v souladu s obchodním zákoníkem, konečným spotřebitelům v souladu s občanským zákoníkem, včetně možnosti uplatnění rozporu s kupní smlouvou dle příslušného ustanovení občanského zákoníku.
 • Kupujícímu nepřísluší práva se zárukami, jestliže nebyly dodrženy obvyklé způsoby užití výrobků, případně pokyny záručního listu a návodu k obsluze,nebo byly na výrobku provedeny úpravy či zásahy, nebo došlo k poškození výrobku hrubou nedbalostí, nebo nešetrným zacházením.
 • U každého produktu v našem e-shopu je záruka uvedena zvlášť, pokud se jedná o použité zboží, bude tento fakt v popisu předmětu obsažen a záruka může být zkrácena až na 1 rok.

Vrácení zboží bez udání důvodu:

 • Zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu brousenidiamantem.cz můžete bez udání důvodu vrátit v zákonné lhůtě 14 dní od převzetí zboží.
 •  Tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy jste převzali zboží od přepravní služby a trvá následujících 14 kalendářních dnů (nikoliv pracovních). Pokud posledním dnem této lhůty je den pracovního klidu (víkend, státní svátek), přesune se poslední den lhůty na nejbližší pracovní den následující po tomto dni.
 • Po doručení zboží na adresu našeho dodavatele Vám bude do 30ti dní připsána částka odpovídající ceně zboží uvedené na faktuře na váš bankovní účet.
 • Vrácená suma bude snížena o prostředky vynaložené na uhrazení přepravních služeb a balné.
 • K vrácení zboží je nezbytné vyplnit formulář o vrácení zboží a společně s kopií originální faktury přiložit ke zboží a odeslat na adresu:
Provozovatel
 
DIMAPA s.r.o., Tečovská 1115, Zlín - Malenovice 76302

IČO: 08419817          DIČ: CZ08419817

Vrácení zboží:

Adresa pro zpětné zásilky
 
DIMAPA - Diamantové Nástroje
Tečovská 1115
Zlín-Malenovice 76302

 

V každé kategorii naleznete jednotlivé vytříděné položky. Kliknutím na odkazy se propracujte až k požadovanému produktu nebo použijte vyhledávač, pomocí kterého snadno vyhledáte požadovaný produkt podle jeho názvu.

Před prvním nákupem se prosím seznamte s obchodními a záručními podmínkami, jakožto i s nákupním a reklamačním řádem.

Pokud jste našli zboží, které hledáte a chcete si jej objednat, klikněte na tlačítko "Objednat". Zboží se přesune do tzv. "košíku".

Informace o Vašem nákupu se zobrazují v pravé části hlavičky stránky.

Podáním objednávky potvrzujete souhlas se všemi těmito podmínkami.

Veškeré objednávky jsou závazné.

 

Internetový obchod www.dimapa.cz